Recent Visitor

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

New year party 2014

Đi ăn tiệc mà cu Tom cứ đòi lên sân khấu lấy micro để hát

 photo DSC_0188_zps554cd547.jpg  photo DSC_0230_zpsd8dec5dc.jpg  photo IMG_5647_zps264d2788.jpg  photo IMG_5649_zpsea5d4736.jpg  photo IMG_5645_zpsaa49d588.jpg  photo DSC_0232_zps692cbdc5.jpg  photo IMG_5658_zps57621078.jpg  photo IMG_5655_zps15fa424a.jpg

2 nhận xét: