Recent Visitor

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Tôi tuổi 35

Đã đi được nữa đời người rồi nhỉ

 photo DSC_4261_zpsf5e3b737.jpg photo DSC_4282_zpsf306a9c5.jpg photo DSC_4277_zpsee8393d3.jpg photo DSC_4275_zps6fc6470b.jpg photo DSC_4272_zps0ea97505.jpg Cầu mong cho 2 mẹ con được bình an photo DSC_4271_zps1915c00f.jpg photo DSC_4269_zps91851d6c.jpg photo DSC_4268_zpsaca04ceb.jpg photo DSC_4266_zpsa7bd6db2.jpg photo DSC_4263_zps5b67279b.jpg photo DSC_4257_zps584b2fc6.jpg photo DSC_4255_zps1a44432b.jpg photo DSC_4254_zpsc0b337de.jpg photo DSC_4253_zpsccbb7b68.jpg photo DSC_4252_zpsa799faa3.jpg photo DSC_4248_zps8d28bb4a.jpg photo DSC_4246_zpsfd8d8221.jpg

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Gỏi gà

Gỏi gà bóp với bông cải tím vừa đẹp mắt vừa ngon
 photo IMG_4449_zps7e5b842f.jpg

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Đi học về

Đi học về được đi bộ, cu Tom khoái lắm. Tha hồ tung tăng chạy nhảy khắp nơi.
 photo IMG_4154_zpsd32d4ae9.jpg photo IMG_4155_zps01877800.jpg photo IMG_4157_zpsf053290f.jpg photo IMG_4152_zps709ce2c0.jpg photo IMG_4150_zpsd9aae763.jpg photo IMG_4148_zps900a8eef.jpg photo IMG_4138_zps4a815c1c.jpg photo IMG_4134_zpsa3d6d74a.jpg photo IMG_4130_zps926b16ac.jpg photo IMG_4129_zps0c490d37.jpg photo IMG_4127_zps6f8b0d9b.jpg photo IMG_4125_zpsa2228aa1.jpg photo IMG_4120-1_zpsfea2eba8.jpg photo IMG_4119-1_zps8355a6ba.jpg photo IMG_4111_zps48d8b6e5.jpg photo IMG_4163_zps701a62d8.jpg