Recent Visitor

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Cu Tom và Mẹ

Cu Tom đã được 28 tháng tuổi rồi

 photo anh7_zps341942eb.jpg photo IMG_3467_zps9190fbd5.jpg photo IMG_3468_zpsd3bb63b9.jpg photo IMG_3471_zpsa7ee0852.jpg photo IMG_3474_zps62d26d37.jpg photo IMG_3475_zps8f48d5ae.jpg photo IMG_3478_zpsc674e176.jpg photo IMG_3480_zps8586750b.jpg photo anh1_zpsc32ba288.jpg photo IMG_3482_zps051b9bd7.jpg photo anh2_zpsc0ab1537.jpg photo IMG_3485_zps7f229052.jpg photo IMG_3488_zps3c18b075.jpg photo anh3_zps432b45da.jpg photo anh4_zps0f781350.jpg photo IMG_3490_zpsd81632ca.jpg photo IMG_3491_zps334fd5da.jpg photo IMG_3492_zpscf8f5ef9.jpg photo IMG_3493_zpsa0200080.jpg photo IMG_3494_zpsb7261ef3.jpg photo anh8_zps860a9295.jpg photo IMG_3496_zps411f2ebe.jpg photo anh12_zps426a0991.jpg photo anh14_zpsdc64b185.jpg photo anh16_zps6e14c219.jpg photo anh18_zpsf46601c7.jpg photo anh20_zpscfc73324.jpg photo anh21_zpsce4f7580.jpg photo anh_zps84e893ba.jpg photo anh23_zps66a35a57.jpg photo anh25_zpsb838fae5.jpg photo anh28_zps494b8eb4.jpg photo anh29_zps4e23e125.jpg photo anh30_zpsd2467fda.jpg Mình em làm hết 1 ly photo anh32_zps8bf1b1fc.jpg photo anh33_zpsd045cc0c.jpg Háo hức khi được chạm vào người con bò photo anh36_zpse61e497f.jpg Đòi chạy tới ôm bò photo anh39_zpsfb6564e0.jpg photo anh41_zps9e17a5ce.jpg Em siêng năng phụ mẹ lau cửa photo IMG_3458_zps2ab859b5.jpg photo IMG_3462_zpsc42899a4.jpg

Bánh cheese cake chanh dây

Thành phần: cheese, trứng gà, bơ, sữa đặc, sữa chua, chanh dây, chocola, bột bắp, đường

 photo 374405_643839765628119_1927180184_n_zps9acee1da.jpg