Recent Visitor

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Sinh nhật lần thứ 2 của cu Tom

Hôm nay cu Tom tròn 2 tuổi nhưng hôm qua mẹ đã làm tiệc sinh nhật cho cu Tom. Cám ơn mọi người đã đến tham dự. Cu Tom 2 tuổi nặng 16 kg, cao 94 cm, có triển vọng làm cầu thủ bóng ném vì thích ném mọi thứ
 photo Untitled-1copy_zpsc60ccaa5.jpg photo IMG_2835-1_zpsaf236850.jpg photo IMG_2855-1_zpsdd94d619.jpg photo IMG_2861-1_zps68f97938.jpg photo IMG_2819-1_zps2e1f85b9.jpg photo IMG_2822-1_zps35ac9f51.jpg photo DSC05295-1_zps29e4a653.jpg photo DSC05296-1_zpsb8e4651d.jpg photo DSC05298-1_zpscf90727c.jpg photo IMG_2868-1_zps774a0f11.jpg photo DSC05322-1_zpsd67f7978.jpg photo IMG_2876-1_zps0dccfe05.jpg photo IMG_2880-1_zpscc8f36e2.jpg photo IMG_2881-1_zps6de0388a.jpg photo IMG_2886-1_zpsf0dc7952.jpg photo IMG_2887-1_zps37b41e5f.jpg photo IMG_2888-1_zps4fd7fec3.jpg photo IMG_2889-1_zps1588e6ab.jpg photo DSC05326-1_zps24236798.jpg photo IMG_2892-1_zpsd9310707.jpg photo DSC05327-1_zps4adc921d.jpg photo DSC05329-1_zpsc15b15ab.jpg photo DSC05331-1_zps4763f2cf.jpg photo DSC05332-1_zpsffe371ac.jpg photo DSC05335-1_zpsb54a19d0.jpg photo DSC05336-1_zpscbe50f21.jpg photo DSC05337-1_zps5026dfe2.jpg photo DSC05338-1_zps4409372b.jpg photo DSC05340-1_zps9f44753d.jpg photo DSC05342-1_zps7dcfa968.jpg photo IMG_2827-1_zps1c35abcd.jpg photo IMG_2830-1_zps75ca7a8f.jpg