Recent Visitor

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Cu Tom 23 tháng tuổi

Hôm nay cu Tom tròn 23 tháng tuổi. Suốt ngày nói líu lo như con vẹt.

 photo IMG_2502_zps428f70df.jpg

 photo IMG_2492_zps9d023593.jpg

 photo IMG_2496_zps6b0f20ba.jpg

 photo IMG_2498_zpsf43f7f13.jpg

 photo IMG_2501_zps06bf7e5c.jpg

 photo IMG_2503_zpsa87b8028.jpg

 photo IMG_2510_zps95c1daee.jpg

 photo IMG_2513_zps123d9dcb.jpg

 photo IMG_2519_zps145eee2d.jpg

 photo IMG_2526_zps0e3657ef.jpg

 photo IMG_2489_zps348fe078.jpg

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Vui Xuân ở Huế

Thế là 10 ngày về Huế ăn Tết đã trôi qua nhanh chóng. Tuy thời tiết đẹp nhưng vẫn không đi đâu thăm bạn bè nhiều được vì đi đâu cũng vác theo thằng giặc Tom tới nhà bạn bè đầu năm phá phách bể đồ đạc thì phiền. Về nhà ông bà Ngoại, Tom chạy nhảy liên tục không biết mệt, ngày nào cũng không hư cái này thì cũng bể cái nọ, chỉ khi nào Tom ngủ rồi thì nhà mới yên được. Mỗi lần hư bị mẹ la là chạy tới ôm ông Ngoại hay bà Ngoại nịnh để mét.


 photo 66747_10151433832889082_1255630428_n_zps0186c5b4.jpg

 photo 16909_10151433833059082_237558331_n_zps576943a7.jpg

 photo 285745_4573169562445_2039696879_n_zps65f56051.jpg

 photo 531573_4573164682323_1543763205_n_zpsb41a2cb4.jpg

 photo IMG_2381_zps8e5d3747.jpg

 photo IMG_2384_zpsff5ddd22.jpg

 photo IMG_2385_zps123b0a20.jpg

 photo IMG_2387_zps33beda68.jpg

 photo IMG_2303_zpse461e281.jpg

 photo IMG_2304_zps68c30848.jpg

 photo IMG_2306_zps36d0d6c3.jpg

 photo IMG_2313_zps8dbec5b3.jpg

 photo IMG_2309_zps8ab1f1c2.jpg

 photo IMG_2316_zps466a6f59.jpg

 photo IMG_2319_zpse4146326.jpg

 photo IMG_2320_zpsdde4cd07.jpg

 photo IMG_2324_zpsed13187a.jpg

 photo IMG_2325_zpsbd1dd7c1.jpg

 photo IMG_2328_zps7e1536d9.jpg

 photo IMG_2329_zps06de32a1.jpg

 photo IMG_2335_zps798d89cc.jpg

 photo IMG_2338_zps6fce009d.jpg

 photo IMG_2341_zps7bc0a3e0.jpg

 photo IMG_2347_zps8ba94cf5.jpg

 photo IMG_2348_zpse6da8b47.jpg

 photo IMG_2352_zps646d5297.jpg

 photo IMG_2359_zps44ef2524.jpg

 photo IMG_2366_zps7837bff0.jpg

 photo IMG_2379_zps6be93552.jpg

 photo IMG_2391_zps061cc282.jpg

 photo IMG_2392_zps53d3cd89.jpg

 photo IMG_2396_zps33ae6e1c.jpg

 photo IMG_2403_zps75e38597.jpg

 photo IMG_2405_zps421fe84f.jpg

 photo IMG_2407_zpsa8add496.jpg

 photo IMG_2408_zps3891de3b.jpg

 photo IMG_2412_zps72e6b07c.jpg

 photo IMG_2459_zps0177e342.jpg

 photo IMG_2469_zps60dc939b.jpg

 photo IMG_2460_zpsfbbe240b.jpg

 photo IMG_2457_zpsf30e810f.jpg

 photo IMG_2454_zps946c926e.jpg

 photo IMG_2453_zps7c6f8387.jpg

 photo IMG_2451_zps800d165d.jpg

 photo IMG_2449_zpse4945d49.jpg

 photo IMG_2446_zps69e244e2.jpg

 photo IMG_2445_zps9423f2a6.jpg

 photo IMG_2438_zpsc44a8a5e.jpg

 photo IMG_2437_zpsa5d4e384.jpg

 photo IMG_2434_zps5992ed59.jpg

 photo IMG_2431_zpseea0c2f3.jpg

 photo IMG_2427_zps45cd14c7.jpg

 photo IMG_2424_zps75d93de8.jpg

 photo IMG_2421_zps9079a485.jpg

 photo IMG_2418_zps11f345de.jpg

 photo IMG_2415_zps97c762ff.jpg

 photo IMG_2483_zps15237527.jpg

 photo IMG_2482_zps29d9eb3c.jpg

 photo IMG_2479_zps29541fc0.jpg

 photo IMG_2478_zpsdc0bf6ac.jpg

 photo IMG_2474_zps3f6819b2.jpg

 photo IMG_2473_zps893a4978.jpg