Recent Visitor

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Mẹ già của Văn Tom

Mẹ già đã đi làm lại được 1 tháng, bon chen chụp vài tấm ảnh sau khi sinh được 5 tháng.


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Văn Tom 5 tháng tuổi

Mới 5 tháng trôi qua kể từ khi Văn Tom chào đời mà cứ như là lâu lắm rồi. Bây giờ Tom nặng được 9,5 kg và dài hơn 70 cm rồi, bế con trên tay một hồi là ba mẹ thấy mỏi cả tay. Mấy hôm nay đã có xe để đẩy đi chơi nên ba Tom đỡ vất vả hơn và cũng siêng đẩy con đi ra đường chơi hơn.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket