Recent Visitor

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Văn Tom 4 tháng tuổi

Văn Tom 4 tháng tuổi nặng được 8,5 kg, dài 68 cm, bắt đầu tập lật. Càng lớn Văn Tom càng nhiều chuyện, nói líu lo nhưng không ai hiểu nói gì cả. Bữa nay Tom biết lè lưỡi, phun mưa, hét rất to và khi mẹ hát biết ơ ơ a a bè theo.

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket