Recent Visitor

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Cu Tom show hàng nè

Hôm nay bà nội tắm cho cu Tom, tranh thủ chụp vài tấm cu Tom show hàng.
Đang ngủ lim dim bị đánh thức dậy để tắm

Photobucket
Kỳ quá đang ngủ ngon mà cứ phá người ta!!!

Photobucket
Đang rặn chuẩn bị tè nè

Photobucket

Photobucket

Tè rồi đã quá

Photobucket

Photobucket

Bà nội tắm cho cu Tom

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mát quá ngủ tiếp thôi

Photobucket

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011